Kontakt:

 • Ing. Slávka Hocká

 • Akreditace vzdělávací instituce čj.: MSMT- 26198/2017-1, platost do 10. 10. 2023.

 • email: kurzy@hocka.cz

 • telefon 737 254 448

Fakturační údaje:

Název: Ing. Jaroslava Hocká, Adresa: Kotlaska 214, 180 00 Praha 8 Libeň, Ič: 74278720, Účet č. 580184001/5500

Otevřené termíny kurzů pro jednotlivé zájemce jsou realizovány podle velikosti skupiny buď

 • v učebně na Zenklova 32/28, Praha 8, v blízkosti metra B Palmovka nebo

 • v bezbariérových prostorách VOŠSP Praha 10, Jahodová 2800, Praha 10.

O místě konání budou účastníci vyrozuměni předem emailem.

Lektoři


 • odborná garantka a lektorka kurzů

 • vysokoškolská pedagožka a tutorka místních i zahraničních univerzit

 • projektová manažerka a konzultantka v oblasti projektového řízení, ekonomiky, ICT a strategického řízení

 • mentorka a kandidátka psychoanalýzy


 • projektový manažer se zkušeností s projekty v bankovnictví i veřejné správě,

 • učitel odborných předmětů na VOŠ se zaměřením na komunikaci a ekonomiku v oblasti sociální práce

 • manažer se zkušeností z pozice zástupce ředitele VOŠ pro provoz a projekty


 • projektová manažerka s dlouholetou praxí v oblasti neziskových organizací i běžných podniků

 • vedoucí projektu chodicilide.cz podporujícího soužití s lidmi se zdravotním postižením

 • učitelka a lektorka s dlouholetou praxí

Barbora Štěpánková

 • Lektorka s tělesným postižením a znalostí znakového jazyka

Petra Bezáková

 • Lektorka se zrakovým postižením

Michael Vidura

 • Lektor s tělesným postižením