Kurzy DVPP pro oblast inkluze a respektu k odlišnosti

(vhodné pro výzvu 28)

Multinázorová tolerance a kritické myšlení

Praktický kurz jak využít polemiku ve výuce pro podporu kritického myšlení a multi-názorové tolerance.

8h

Termín:

Na zakázku

Zábava a inspirace!

"Děláme běžné věci jinak" - aneb inkluze bez rozpaků - zážitkový kurz

Ověřený zážitkový kurz pod vedením lektorů s vlastní zkušeností,věnující se tělesnému, zrakovému a sluchovému postižení. Kurz plný zábavných a vzdělávacích aktivit je vhodný pro celé kolektivy i jako teambuilding.

8h

Akreditováno pro ZŠ, SŠ a VOŠ

Kritické myšlení

Praktický kurz o využití pyramidové struktury v projektových zprávách a prezentacích. Kurz je vhodný pro podporu kritického myšlení studentů.

8h

Akreditováno pro SŠ a VOŠ

Projektová výuka

Kurz o tom, jak poznat dobrý výukový projekt, jak ho dobře zadat, připravit, naplánovat a vyhodnotit.

8h

Akreditováno pro ZŠ, SŠ a VOŠ


Projektová výuka

Kurz poskytuje možnost vyzkoušet si přípravu zadání a hodnocení projektu tak aby co nejlépe navazoval na učivo.

8h

Akreditováno pro SŠ a VOŠ


Projektová výuka

Praktický kurz o využití projektu pro podporu sociálních dovedností a vzájemné tolerance žáků a studentů.

Účastníci si společně připraví projektový den, který děti zaujme, poučí a zapojí do života komunity

8h

Akreditováno pro ZŠ, SŠ a VOŠ